منوی سایت

آرشیو برچسب ها : پیشگیری از عفونت زخم

غذاهای حیاتی برای مبارزه با عفونت وقتی دچار زخم می شوید، شبیه به این است که یک ارتش خارجی به بدن شما حمله کرده باشد. هنگامی که بحث به دفاع از خود می آید، بدن شما یک ارتش موثر دارد: سیستم ایمنی. با کمک تعدادی از فرآیندها و ساختارها این سیستم، مشکل را یافته، شناسایی […]

09391360116