منوی سایت

آرشیو برچسب ها : پانسمان فوم چیست ؟

زخمی شده اید، اولین اقدامتان چیست؟ آیا باند و گاز برای زخم شما کافی است؟ خون ریزی از زمان هایی است که اگر آمادگی برای آن نداشته باشید مانند یک مجسمه بدون تحرک نگاه می کنید چه برسد به استفاده از پانسمان فوم! فوم اصلا قابلیت درمانی دارد؟ تا به حال از پانسمان آن شنیده […]

09391360116