منوی سایت

آرشیو برچسب ها : مدت زمان عمل قطع پا

زندگی پس از آمپوتاسیون از جمله نگرانی افراد پیش از انجام این عمل است. در این عمل یکی از مهم ترین اعضای بدن درگیر بوده و قرار است تغییرات عظیمی را تجربه کند. پا، به عنوان قلب دوم فرد، نقش بسیار مهمی را در زندگی روزمره فرد ایفا می کند و به همین جهت از […]

09391360116