منوی سایت

آرشیو برچسب ها : علت کبودی دور زخم

اگرچه بیش از یک تعریف وجود دارد ، اما زخم هایی که پس از ۳ ماه بهبود نمی یابند به صورت مزمن و غیر بهبود قابل بهبود بیان می شوند. زخم هایی که بهبود نمی یابند به یک بار اقتصادی و روانی جدی برای بیمار تبدیل می شوند. زخم های مزمن زخم های مزمن به […]

09391360116