منوی سایت

آرشیو برچسب ها : علت تاول زدن ساق پا

تاول های بدن که نتیجه ی ایجاد شکستگی در بدن باشد نشان دهنده ی آن است که ضربه ی بسیار شدیدی به آن ناحیه از بدن وارد شده است. این موضوع باعث ایجاد ورم می شود و اگر این تورم بیش از حد باشد، تاول را نیز به همراه می آورد. تاول شکستگی یک تاول […]

09391360116