منوی سایت

آرشیو برچسب ها : عفونت بعد از سزارین

عفونت زخم پس از سزارین می تواند هنگامی که باکتری ها وارد برش زخم می شوند رخ دهد. پزشکان می توانند با استفاده از داروها و مراقبت صحیح از زخم ، عفونتهای زخم جراحی را درمان کنند. طبق یک تحقیق مشخص شد در بین ۳ تا ۱۵ درصد از زخم های سزارین عفونت ایجاد شده […]

09391360116