منوی سایت

آرشیو برچسب ها : زندگی پس از آمپوتاسیون چگونه خواهد بود؟

زندگی پس از آمپوتاسیون از جمله نگرانی افراد پیش از انجام این عمل است. در این عمل یکی از مهم ترین اعضای بدن درگیر بوده و قرار است تغییرات عظیمی را تجربه کند. پا، به عنوان قلب دوم فرد، نقش بسیار مهمی را در زندگی روزمره فرد ایفا می کند و به همین جهت از […]

09391360116