منوی سایت

آرشیو برچسب ها : درمان سوختگی شدید

 عملکرد های اولیه در بیماران دچار سوختگی به طور کلی، سوختگی بیش از سطح بدن، سوختگی شدید است. با این حال، حتی سوختگی کوچک قسمت های حیاتی بدن مانند صورت، دست، پا و ناحیه تناسلی با الکتریک، رعد و برق و مواد شیمیایی مهم است. با توجه به اثرات موضعی و شدت سوختگی ها، اثرات […]

09391360116