منوی سایت

آرشیو برچسب ها : دبریدمان زخم پای دیابتی

مدیریت زخم پای دیابتی با دبریدمان شیوع رو به افزایش بیماری دیابت و عوارض مرتبط با آن، نشان دهنده ی یک مشکل بهداشت عمومی در سطح جهانی است. زخم پای دیابتی شایع ترین عارضه مزمن بیماری دیابت است که ۴ تا ۱۰ درصد از بیماران دیابتی را تحت تاثیر قرار می دهد. زخم پای دیابتی […]

09391360116