منوی سایت

آرشیو برچسب ها : دبریدمان آنزیمی

زخم یا خراشیدگی های ایجاد شده روی پوست در اثر سوختگی، بریدگی یا در اثر بیماری دیابت، نیاز به مراقبت دارند، چراکه هرگونه بی‌توجهی باعث ایجاد عفونت در بافت آسیب دیده پوست می‌شود.  اما چنانچه زخم یا جراحت سبب ایجاد عفونت شود، حذف این عفونت و بافت آسیب دیده یک گام اساسی در بهبود زخم […]

09391360116