منوی سایت

آرشیو برچسب ها : خارش زخم

نقل و قولی از گذشتگان وجود دارد که وقتی زخم ها شروع به خارش می کنند که در حال بهبودی هستند! این گفته البته از نظر علمی هم ثابت شده است و هنگام خارش زخم می توان پی برد که آن ها در حال بهبود هستند. اما با این حال خارش زخم ها همیشه خبر […]

همه ما در زندگی زخم کوچک و بزرگ مختلفی را تجربه کرده ایم. بسیاری از این زخم ها دردناک هستند، برخی از آن ها توام با سوزش شدید هستند. معمولا درد و سوزش زخم مربوط به روزهای اول می شود. موضوعی که بعد از فروکش کردن خونریزی، درد و سوزش بیمار را درگیر می کند، […]

09391360116