منوی سایت

آرشیو برچسب ها : خارش زخم سوختگی

نقل و قولی از گذشتگان وجود دارد که وقتی زخم ها شروع به خارش می کنند که در حال بهبودی هستند! این گفته البته از نظر علمی هم ثابت شده است و هنگام خارش زخم می توان پی برد که آن ها در حال بهبود هستند. اما با این حال خارش زخم ها همیشه خبر […]

09391360116