منوی سایت

آرشیو برچسب ها : تاول های پوستی خارش دار

هنگامی که پوست شما زخم می شود روی آن تاول ایجاد می شود. تاول ها معمولاً در دست ها و پاها تشکیل می شوند. آن ها روش دفاعی بدن برای حفاظت از خود در برابر آسیب های بیشتر هستند؛ به این صورت که حبابی پر از مایع روی زخم را می پوشاند و زمان بیشتری […]

09391360116