منوی سایت

آرشیو برچسب ها : بیماران دیابتی چه زمانی ورزش کنند

دیابت ناتوانی پانکراس برای تولید یا استفاده از انسولین است. با روش پزشکی تر ، می توانیم آن را ترشح نکردن هورمون انسولین کافی از پانکراس برای بدن برای تأمین نیازهای انرژی خود از قند تعریف کنیم.  از آنجایی که این یک بیماری متابولیسمی است ، توسط متخصص مورد بررسی قرار می گیرد. بیشتر موارد […]

09391360116