منوی سایت

آرشیو برچسب ها : آیا ورزش برای درمان زخم مفید است

آیا ورزش برای درمان زخم مفید است همه زخم ها مترادف با بودن در بستر نیستند، به خصوص اگر آنها تحرک را محدود نکنند و بیمار به طور منظم فعالیت می کند. بجز مواردی که پزشک منع کند، فعالیت بدنی واقعا می تواند برای درمان زخم مفید باشد. نه تنها موجب افزایش جریان خون به […]

09391360116