منوی سایت

آرشیو برچسب ها : عامل عفونت پای دیابتی

علل عفونت پای دیابتی بسته به حاد یا مزمن بودن عفونت و شدت آن متفاوت است. کوکسی های گرم مثبت هوازی مانند استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوک آگالاکتیه و استرپتوکوک پیوژنز عمدتاً مسئول ایجاد عفونت های پای دیابتی سطحی در بیماران مبتلا به سلولیت هستند که قبلاً از آنتی بیوتیک استفاده نکرده اند. عفونت‌ در عفونت‌های عمیق […]

09391360116