منوی سایت

آرشیو برچسب ها : درمان پای دیابتی

ابتلا به دیابت در حال افزایش است پیش بینی می شود در ۳۰ سال آینده دو برابر شود! این مشکل در بیماران دیابتی بسیار جدی است و در ۲۵-۱۵ درصد بیماران علت ۸۰ درصد قطع عضو اندام تحتانی است. عفونت پای دیابتی در ۴۱/۱ بیماران دیابتی ایجاد می شود. عفونت پا ۲۰ درصد از دلایل […]

اگرچه بیش از یک تعریف وجود دارد ، اما زخم هایی که پس از ۳ ماه بهبود نمی یابند به صورت مزمن و غیر بهبود قابل بهبود بیان می شوند. زخم هایی که بهبود نمی یابند به یک بار اقتصادی و روانی جدی برای بیمار تبدیل می شوند. زخم های مزمن زخم های مزمن به […]

09391360116